رستوران
کافی شاپ
رزرو میز
رزرو میز
1
انتخاب تاریخ
2
انتخاب میز
3
تایید نهایی
ساعت پذیرایی ناهار از 13 الی 17 ساعت پذیرایی شام از 20 الی 22
حداقل زمان نگهداری میز 20 دقیقه قبل از رزرو می باشد
تایید و انتخاب صندلی
تایید صندلی بازگشت
تاریخ رزرو
ساعت رزرو
تعداد نفرات
شماره میز
هزینه کل
مبلغ پیش پرداخت
تایید نهایی رزرو بازگشت
افزودن غذا به یادداشت
مشاهده دفترچه یادداشت
دفترچه یادداشت
اسکرین شات ثبت سفارش
ثبت سفارش
ارسال سفارش از طریق پیک
تحویل حضوری
هزینه سفارشات
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید
ارسال پیک
هزینه سفارشات
هزینه ارسال
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید